Badanie sprawozdań finansowych

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych jest kluczowym elementem oferowanych przez nas  usług. Każda jednostka posiada inną specyfikę, dlatego proces audytu wymaga odpowiedniego dostosowania przeprowadzanych procedur oraz doboru odpowiedniego zespołu. Badania sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z najwyższymi standardami popartymi wieloletnim doświadczeniem. Audyt rozpoczynamy od poznania jednostki i zrozumienia jej potrzeb, co pozwala na zaplanowanie właściwych czynności rewizyjnych. Członkowie zespołu badającego, podczas każdego etapu badania są w stałym kontakcie z kierownictwem jednostki oraz jej pracownikami. Zapewnia to odpowiedni przepływ informacji pozwalający na rzetelne przeprowadzenie prac audytorskich.

Wykorzystując nowoczesne techniki i możliwości informatyczne usprawniamy nasze działania, czyniąc je bardziej efektywnymi i merytorycznymi.

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z:

  • Ustawą o rachunkowości – Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR);
  • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF).

W ramach naszych usług realizujemy także badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz potwierdzamy dane zawarte w pakietach konsolidacyjnych.

Pracujemy z najlepszymi

Energetyka i Ciepłownie

Usługi komunalne i wodociągowe

Branża górnicza

Sport zawodowy

Edukacja i Instytucje Kultury

Usługi medyczne i uzdrowiska

Transport

Motoryzacja

Budownictwo i branża deweloperska

Zarządzanie nieruchomościami

Finanse

Produkcja spożywcza

Produkcja przemysłowa

Handel

Usługi

IT i Robotyka

Media i Telekomunikacja

Stowarzyszenia