Oferta

Badanie sprawozdań finansowych


Badanie i przegląd sprawozdań finansowych jest kluczowym elementem oferowanych przez nas  usług. Każda jednostka posiada inną specyfikę, dlatego proces audytu wymaga odpowiedniego dostosowania przeprowadzanych procedur oraz doboru odpowiedniego zespołu. Badania sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z najwyższymi standardami popartymi wieloletnim doświadczeniem. Audyt rozpoczynamy od poznania jednostki i zrozumienia jej potrzeb, co pozwala na zaplanowanie właściwych czynności rewizyjnych. Członkowie zespołu badającego, podczas każdego etapu badania są w stałym kontakcie z kierownictwem jednostki oraz jej pracownikami. Zapewnia to odpowiedni przepływ informacji pozwalający na rzetelne przeprowadzenie prac audytorskich.

Wykorzystując nowoczesne techniki i możliwości informatyczne usprawniamy nasze działania, czyniąc je bardziej efektywnymi i merytorycznymi.

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z:

 • Ustawą o rachunkowości – Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR);
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF).

W ramach naszych usług realizujemy także badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz potwierdzamy dane zawarte w pakietach konsolidacyjnych.

Outsourcing księgowo-kadrowy


Zapewniamy pełną obsługę w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i obsługi kadrowej. Przy wsparciu biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych świadczymy usługi księgowe na najwyższym poziomie. Indywidualne podejście do każdego zagadnienia pozwala wybrać najlepsze rozwiązania, które proponujemy naszym klientom. Poprzez analizy finansowe danego podmiotu i umiejętne wykorzystanie zdobytej o nim wiedzy, pomagamy w zwiększeniu efektywności prowadzonej działalności.  Stale podnosząc nasze kwalifikacje oraz śledząc bieżące potrzeby na rynku wprowadzamy nowoczesne pomysły dla outsourcingu księgowo – kadrowego.

Zakres usług księgowo – kadrowych obejmuje przede wszystkim:

 • prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • prezentację sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz monitorowanie rozrachunków publiczno-prawnych;
 • opracowywanie analizy zarządczej;
 • reprezentację i współpracę podczas badania sprawozdania finansowego;
 • sporządzanie listy płac;
 • przygotowywanie umów pracowniczych i innych wymaganych przepisami prawa dokumentów;
 • sporządzanie dokumentów do ZUS oraz deklaracji podatkowych pracowników.

 

Oferowane przez nas usługi księgowo-kadrowe przeznaczone są dla wszystkich podmiotów.

Doradztwo podatkowe


W ramach prowadzonej działalności wspieramy doradztwem podatkowym naszych klientów działających w różnych branżach. Znajomość specyfiki polskiego prawa podatkowego oraz nasze podejście do każdego klienta pozwala nam skutecznie dostosować rozwiązania do bieżących zagadnień podatkowych, z którymi mogą zetknąć się nasi klienci w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Doświadczenie zawodowe naszych specjalistów przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Doradztwem podatkowym wspieramy w obszarze:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
 • cen transferowych;
 • podatku od towarów i usług;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • innych podatków i opłat.

Nasze usługi oferowane są w formie stałej umowy o współpracę, ale także doraźnych zleceń.

Pozostałe usługi


Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z podejmowaniem decyzji i wypełnianiem obowiązków nałożonych przepisami prawa. Kodeks spółek handlowych wskazuje zdarzenia, w których określone czynności może wykonać tylko biegły rewident. Także w tych kwestiach przedsiębiorstwa mogą liczyć na naszą pomoc. Do tych usług należą m. in.:

 • badanie planów przekształcenia;
 • badanie planów połączenia;
 • badanie planów podziałów;
 • badanie rachunkowości i działalności spółki;
 • badanie związane z zakładaniem spółki akcyjnej;
 • badanie podwyższenia kapitału zakładowego;

Wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa w oparciu o pozyskaną wiedzę na temat podmiotu oraz dotychczasowe doświadczenie umożliwia świadczenie dodatkowych usług, wśród których wyróżniamy:

 • due diligence;
 • audyty projektów;
 • przekształcenie sprawozdań finansowych;
 • doradztwo w zakresie podziałów i połączeń spółek;
 • analizę sytuacji finansowo–rachunkowej przedsiębiorstwa;
 • wycenę przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji;
 • test prywatnego inwestora.

Wieloletnia praktyka zdobyta na stanowiskach zarządczych i nadzorczych pozwala nam zrozumieć potrzeby klientów i zapewnić kompleksowe usługi również z zakresu doradztwa biznesowego.

Pracujemy z najlepszymi

Energetyka i Ciepłownie

Usługi komunalne i wodociągowe

Branża górnicza

Sport zawodowy

Edukacja i Instytucje Kultury

Usługi medyczne i uzdrowiska

Transport

Motoryzacja

Budownictwo i branża deweloperska

Zarządzanie nieruchomościami

Finanse

Produkcja spożywcza

Produkcja przemysłowa

Handel

Usługi

IT i Robotyka

Media i Telekomunikacja

Stowarzyszenia