Zespół

Marcin Bienias

Prezes Zarządu
Biegły Rewident nr 11 254


Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalizacji rachunkowość. Karierę rozpoczął w 2002 roku prowadząc księgi rachunkowe oraz uczestnicząc w badaniach sprawozdań finansowych. Od 2008 roku przeprowadza badania jako kluczowy biegły rewident. Posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF). Ponadto realizuje projekty z zakresu doradztwa biznesowego oraz nadzoru księgowego. Od 2012 roku Wspólnik oraz Prezes Zarządu DB AUDYT Sp. z o.o.

m.bienias@dbaudyt.pl

Piotr Dudek

Partner Zarządzający
Biegły Rewident nr 10 552


Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach o specjalizacji Rachunkowość. Od 1995 roku uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych, w tym spółek dopuszczonych do obrotu publicznego wraz z przeglądami śródrocznymi i badaniami skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Sporządza szereg opracowań dotyczących analiz spółek przed realizacją inwestycji, w tym dla funduszy private equity. Prowadzi również projekty związane z zakładaniem i przekształcaniem spółek oraz doradztwem księgowym przy łączeniu się przedsiębiorstw i ich przejmowaniu. Był członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na GPW. Przez 17 lat pełnił funkcję członka zarządu w firmie audytorskiej. W 2012 roku rozpoczął współpracę z DB AUDYT Sp. z o.o., a obecnie pełni w Spółce funkcję Partnera Zarządzającego.

piotr@dbaudyt.pl

Małgorzata Bielecka-Lubniewska

Biegły Rewident nr 12 969


Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada doświadczenie zawodowe jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w firmach o zróżnicowanym profilu działalności (m. in. branża przemysłowa, produkcyjna, budowlana, usługowa i finansowa). Ponadto pełniła funkcję Członka Zarządu w spółce notowanej na GPW. Zasiadała w Radach Nadzorczych w spółkach sektora finansowego oraz branży produkcyjnej. Od 2015 roku czynnie uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych jako kluczowy biegły rewident. Swoim doświadczeniem zawodowym wspiera przedsiębiorstwa w przygotowaniu analiz finansowych, a także dokumentacji cen transferowych.

malgorzata@dbaudyt.pl

Martyna Szkatuła

Dyrektor ds. Rachunkowości i Audytu


martyna@dbaudyt.pl

Anna Pająk

Specjalista ds. Audytu


ania@dbaudyt.pl

Monika Momot

Dyrektor ds. Finansowych, Główna Księgowa


monika@dbaudyt.pl

Ewa Margiciok

Specjalista ds. Księgowości


ewa@dbaudyt.pl

Anna Ferdyn

Młodsza Księgowa


a.ferdyn@dbaudyt.pl

Pracujemy z najlepszymi

Energetyka i Ciepłownie

Usługi komunalne i wodociągowe

Branża górnicza

Sport zawodowy

Edukacja i Instytucje Kultury

Usługi medyczne i uzdrowiska

Transport

Motoryzacja

Budownictwo i branża deweloperska

Zarządzanie nieruchomościami

Finanse

Produkcja spożywcza

Produkcja przemysłowa

Handel

Usługi

IT i Robotyka

Media i Telekomunikacja

Stowarzyszenia