Piotr Dudek

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach o specjalizacji Rachunkowość. Od 1995 roku uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych, w tym spółek dopuszczonych do obrotu publicznego wraz z przeglądami śródrocznymi i badaniami skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Sporządza szereg opracowań dotyczących analiz spółek przed realizacją inwestycji, w tym dla funduszy private equity. Prowadzi również projekty związane z zakładaniem i przekształcaniem spółek oraz doradztwem księgowym przy łączeniu się przedsiębiorstw i ich przejmowaniu. Był członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na GPW. Przez 17 lat pełnił funkcję członka zarządu w firmie audytorskiej. W 2012 roku rozpoczął współpracę z DB AUDYT Sp. z o.o., a obecnie pełni w Spółce funkcję Partnera Zarządzającego.

Pracujemy z najlepszymi

Energetyka i Ciepłownie

Usługi komunalne i wodociągowe

Branża górnicza

Sport zawodowy

Edukacja i Instytucje Kultury

Usługi medyczne i uzdrowiska

Transport

Motoryzacja

Budownictwo i branża deweloperska

Zarządzanie nieruchomościami

Finanse

Produkcja spożywcza

Produkcja przemysłowa

Handel

Usługi

IT i Robotyka

Media i Telekomunikacja

Stowarzyszenia