Małgorzata Bielecka-Lubniewska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada doświadczenie zawodowe jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w firmach o zróżnicowanym profilu działalności (m. in. branża przemysłowa, produkcyjna, budowlana, usługowa i finansowa). Ponadto pełniła funkcję Członka Zarządu w spółce notowanej na GPW. Zasiadała w Radach Nadzorczych w spółkach sektora finansowego oraz branży produkcyjnej. Od 2015 roku czynnie uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych jako kluczowy biegły rewident. Swoim doświadczeniem zawodowym wspiera przedsiębiorstwa w przygotowaniu analiz finansowych, a także dokumentacji cen transferowych.

Pracujemy z najlepszymi

Energetyka i Ciepłownie

Usługi komunalne i wodociągowe

Branża górnicza

Sport zawodowy

Edukacja i Instytucje Kultury

Usługi medyczne i uzdrowiska

Transport

Motoryzacja

Budownictwo i branża deweloperska

Zarządzanie nieruchomościami

Finanse

Produkcja spożywcza

Produkcja przemysłowa

Handel

Usługi

IT i Robotyka

Media i Telekomunikacja

Stowarzyszenia