Pozostałe usługi

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z podejmowaniem decyzji i wypełnianiem obowiązków nałożonych przepisami prawa. Kodeks spółek handlowych wskazuje zdarzenia, w których określone czynności może wykonać tylko biegły rewident. Także w tych kwestiach przedsiębiorstwa mogą liczyć na naszą pomoc. Do tych usług należą m. in.:

 • badanie planów przekształcenia;
 • badanie planów połączenia;
 • badanie planów podziałów;
 • badanie rachunkowości i działalności spółki;
 • badanie związane z zakładaniem spółki akcyjnej;
 • badanie podwyższenia kapitału zakładowego;

Wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa w oparciu o pozyskaną wiedzę na temat podmiotu oraz dotychczasowe doświadczenie umożliwia świadczenie dodatkowych usług, wśród których wyróżniamy:

 • due diligence;
 • audyty projektów;
 • przekształcenie sprawozdań finansowych;
 • doradztwo w zakresie podziałów i połączeń spółek;
 • analizę sytuacji finansowo–rachunkowej przedsiębiorstwa;
 • wycenę przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji;
 • test prywatnego inwestora.

Wieloletnia praktyka zdobyta na stanowiskach zarządczych i nadzorczych pozwala nam zrozumieć potrzeby klientów i zapewnić kompleksowe usługi również z zakresu doradztwa biznesowego.

Pracujemy z najlepszymi

Energetyka i Ciepłownie

Usługi komunalne i wodociągowe

Branża górnicza

Sport zawodowy

Edukacja i Instytucje Kultury

Usługi medyczne i uzdrowiska

Transport

Motoryzacja

Budownictwo i branża deweloperska

Zarządzanie nieruchomościami

Finanse

Produkcja spożywcza

Produkcja przemysłowa

Handel

Usługi

IT i Robotyka

Media i Telekomunikacja

Stowarzyszenia