Komunikat

Jesteśmy w pełni świadomi, że w obecnej chwili sprawy sprawozdań finansowych czy ksiąg rachunkowych nie są sprawą pierwszorzędną. Otoczenie gospodarcze zmienia się w niespotykanym dotąd tempie. Dla niektórych firm obecne zmiany przynoszą zagrożenia prowadzenia działalności, a dla innych niespotykane szanse. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi Klienci dobrze zidentyfikują ryzyko związane z pandemią i będą mogli zareagować w sposób bezpieczny i skuteczny dla prowadzonej przez nich działalności. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni szybkością zmian jakie następują wokół nas.

Informujemy, że podjęliśmy działania, które zapewnią ciągłość świadczonych przez nas usług. Do tej pory, jak Państwo wiecie, większość prac była przeprowadzona zdalnie. Obecna sytuacja spowodowała tylko, że na chwilę obecną cały proces badania sprawozdania finansowego przeprowadzony będzie w pełni zdalnie. Wszyscy pracownicy DB AUDYT i DB RACHUNKOWOŚĆ wykonują swoje zadania poza biurem. Dostępni jesteśmy dla Państwa telefonicznie i mailowo.

Jesteśmy wyposażeni w narzędzia do pracy zdalnej: mają Państwo możliwość przesyłania danych poprzez dedykowaną każdemu z Państwa chmurę, bezpośrednio poprzez link na nasz serwer lub poprzez program przekazywania danych księgowych. Systemy działają ciągle, bez przeszkód, ze wsparciem zespołu IT. W razie potrzeby możemy przeprowadzić z Państwem telekonferencje i wideokonferencje.

W razie pytań prosimy o kontakt z obsługującym Państwa Zespołem lub Pracownikiem.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzone rozwiązania sprawią, że nie będzie istotnych zmian w świadczonych przez nas usługach, a kilkuletnie doświadczenie zdalnej pracy potwierdza, że jesteśmy bardzo dobrze do tego przygotowani.

Przygotowaliśmy dla Państwa pomocne informacje dotyczące wpływu obecnej sytuacji na sprawozdawczość finansową, którą mogą Państwo pobrać poniżej:

Informacja w PDF

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą audytorską, która działa na rynku od 2013 roku świadcząc usługi badań sprawozdań finansowych, księgowości oraz doradztwa rachunkowego i podatkowego, a także oferując inne usługi, które powierzane są biegłym rewidentom. Niezaprzeczalnym atutem naszej działalności jest doświadczenie w doradztwie biznesowym, pozwalające wskazać najlepsze rozwiązania prowadzące do sukcesu przedsiębiorstwa.

Gwarancją najwyższej jakości wykonywanych przez nas usług jest dobór wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu, który poprzez swoją merytoryczność i dynamiczność z sukcesem realizuje powierzone projekty.

Marcin Bienias

Prezes Zarządu
Biegły Rewident nr 11 254


Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalizacji rachunkowość. Karierę rozpoczął w 2002 roku prowadząc księgi rachunkowe oraz uczestnicząc w badaniach sprawozdań finansowych. Od 2008 roku przeprowadza badania jako kluczowy biegły rewident. Posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF). Ponadto realizuje projekty z zakresu doradztwa biznesowego oraz nadzoru księgowego. Od 2012 roku Wspólnik oraz Prezes Zarządu DB AUDYT Sp. z o.o.

Piotr Dudek

Partner Zarządzający
Biegły Rewident nr 10 552


Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach o specjalizacji Rachunkowość. Od 1995 roku uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych, w tym spółek dopuszczonych do obrotu publicznego wraz z przeglądami śródrocznymi i badaniami skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Sporządza szereg opracowań dotyczących analiz spółek przed realizacją inwestycji, w tym dla funduszy private equity. Prowadzi również projekty związane z zakładaniem i przekształcaniem spółek oraz doradztwem księgowym przy łączeniu się przedsiębiorstw i ich przejmowaniu. Był członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na GPW. Przez 17 lat pełnił funkcję członka zarządu w firmie audytorskiej. W 2012 roku rozpoczął współpracę z DB AUDYT Sp. z o.o., a obecnie pełni w Spółce funkcję Partnera Zarządzającego.

Małgorzata Bielecka-Lubniewska

Biegły Rewident nr 12 969


Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada doświadczenie zawodowe jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w firmach o zróżnicowanym profilu działalności (m. in. branża przemysłowa, produkcyjna, budowlana, usługowa i finansowa). Ponadto pełniła funkcję Członka Zarządu w spółce notowanej na GPW. Zasiadała w Radach Nadzorczych w spółkach sektora finansowego oraz branży produkcyjnej. Od 2015 roku czynnie uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych jako kluczowy biegły rewident. Swoim doświadczeniem zawodowym wspiera przedsiębiorstwa w przygotowaniu analiz finansowych, a także dokumentacji cen transferowych.
Nasz zespół

Pracujemy z najlepszymi

Energetyka i Ciepłownie

Usługi komunalne i wodociągowe

Branża górnicza

Sport zawodowy

Edukacja i Instytucje Kultury

Usługi medyczne i uzdrowiska

Transport

Motoryzacja

Budownictwo i branża deweloperska

Zarządzanie nieruchomościami

Finanse

Produkcja spożywcza

Produkcja przemysłowa

Handel

Usługi

IT i Robotyka

Media i Telekomunikacja

Stowarzyszenia